0742.987.935  /  0756.874.713     Hidiselul de Jos Nr.176V

A - Prelucrarea datelor cu caracter personal

B - Politica de Cookie-uri

 

 

 

A - Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

S.C. MERAECOGARDEN S.R.L., cu sediul în satul HIDISELUL DE JOS, nr. 176V, județul Bihor, România, telefon +40 742.987.935, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/1258/2008, Cod Unic de Înregistrare RO23871526, e-mail: office@meraecogarden.ro, în calitate de operator de date personale (în continuare Operator) prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679.


În calitate de operator de date cu caracter personal și în calitate de împuternicit al operatorilor de date cu caracter personal acordăm o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal și declarăm că vom proteja și asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate, asigurând măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

 

1. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal:

 • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
 • prelucrarea este necesară atat pentru scopuri informative cat si pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

 

2. Datele colectate:

 • nume, prenume
 • adresă (localitate, județ)
 • număr de telefon
 • adresa de e-mail

 

3. Scopul în care vor fi utilizate datele colectate:

 • executarea unui contract încheiat între Operator și persoana vizată
 • scopuri de recrutare și resurse umane în ceea ce privește candidații și angajații 
 • scopuri de marketing și comunicări comerciale (newsletter)
 • refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri ale contractelor

 

4. Durata prelucrării:

 

Datele se vor prelucra cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus sau până la data când persoana vizată solicită ștergerea datelor sale personale din baza de daten al Operatorului. După expirarea unei perioade de 5 (cinci) ani de la data ultimului contract sau ultima utilizare ale datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse permanent și definitiv.

 

 

5. Categoriile de destinatari ale datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • angajații sau reprezentanții noștri autorizați 
 • angajații sau reprezentanții entităților împuternicite de către noi în legătură cu executarea contractelor sau în cadrul raporturilor juridice accesorii contractelor
 • datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate autorităților competente, potrivit obligațiilor legale ce incumbă subscrisei
 • anumite categorii de date cu caracter personal vor fi transferate în afara României, în state din cadrul UE/SEE, către entități împuternicite de către noi sau către autorități publice conform legii

 

6. Protejarea Datelor:

 • Datele dvs. (mesajele trimise prin formularul de contact sau cerere de ofertă) sunt stocate doar pe calculatoarele angajaților instruiți pentru prelucrarea acestora. Totate aceste calculatoare sunt securizate atât cu parole cât și cu softuri de antivirus și firewall.
 • Datele primite prin newsletter se transmit softului de e-mail marketing Mailerlite la care asemenea au acces doar angajatii intruiți. Dacă vă inscrieți la newsletter considerăm că sunteți de acord atât cu transmiterea informațiilor cât și cu Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile al acestui software. 

 

7. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată:

 

Potrivit actelor normative în vigoare în materia prelucrării datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a ne solicita:

 • informare, consultare și acces cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate
 • o copie a datelor dumneavoastră prelucrate
 • rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • opoziție și limitarea prelucrării sau privind obiectul prelucrării
 • portabilitatea datelor
 • încetarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, în baza retragerii consimțământului

 

Puteți beneficia de toate drepturile descrise în acest paragraf prin transmiterea unei solicitări pe e-mail către noi la următoarea adresa de e-mail: office@meraecogarden.ro.
Toate cererile și sesizările în materia protecției datelor personale se vor soluționa în termen de cel mult 30 de zile, urmând să vă comunicăm răspunsul jusitificat în formă scrisă prin orice mijloc de comunicare adecvat.
Aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro), în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legile în vigoare.

 

 

 

B - Politica de Cookie-uri

 

 

Cookie-uri utilizate de pagina noastră și roulul acestora

 

O parte din cookie-urile utilizate sunt absolut necesare pentru a naviga între pagini.
De asemenea, utilizăm unelte de analiză și distribuire, respectiv:

 • Google Analytics: statistica de vizitare a paginii noastre și alte informații webanalitice.
 • Facebook cookie: asigură analiza activității de marketing propriu.
 • Addthis: asigură distribuirea și/sau like pentru conținutul paginii, precum și analiza statistică a distribuirilor.

 

Despre cookie-urile utilizate de Google Analytics puteți găsii informații aici: http://www.google.com/policies/technologies/types/
Pagina noastră nu folosește cookie-uri tip publicitate sau remarketing, respective dacă Dvs. veți naviga pe pagina noastră fiind logată în contul gmail propriu, ulterior nu veți primii piblicitate Google display din partea noastră.
 

 

Setări browser

 

Cele mai multe programe tip browser permit să vedeți cookie-urile active de pe calculatorul Dvs., acestea pot fi șterse unul câte unul sau pot fi interzise pentru o anumită sau toate paginile. Pentru mai multe informații despre browsere și setări, precum și interzicerea cookie-urilor vizitați http://www.aboutcookies.org/ și http://www.cookiecentral.com/faq/ .
 

 

Cookie-uri tip analitice (Google Analytics)

 

Dvs. puteți decide oricând să opriți cookieurile care urmăresc vizitatorii anonimi, respective pagina noastrîă folosește cookiuri de la Google Analytics iar despre oprirea lor puteți citii infirmații aici http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 

 

Pagini de socializare (Facebook, Addthis)

 

Pagina noastră utilizează legături directe către rețelele de socializare, pentru a facilita distribuirea și like a conținutului. Aceste pagini de socializare pot colecta informații despre navigarea Dvs. pe pagina noastră. Dacă doriți să aflați mai multe informații sau să opriți ori să ștergeți aceste informații, vă rugăm să citiți informațiile șui termenel de utilizare a acestor pagini de socializare.

 

 

Servicii web externe (Youtube, Google maps)

 

Pagina noastră utilizează unele servicii externe pentru a vizualiza hărți, continut audio-video, fotografii, etc. Noi nu avem nici o influență asupra acestor pagini externe și informațiile colectate de aceștia despre activitatea Dvs. Daca sunteți interesați de aceste date, verificați politica de cookie-uri a paginilor respective.

 


MERA ECO GARDEN SRL își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă a utilizatorilor. Astfel, utilizatorii site-ului nu pot ridica nici o obiecție cu privire la modificările realizate.
 

 
 

Produse recomandate

Vă recomandăm toate produsele noastre deoarece sunt de o calitate superioară la un preț avantajos.

Bulb Crin Regal alb

6 lei

Trandafir pomișor roșu 130cm

100 lei

Alun

30 lei

Măr Jonagold

25 lei